Ljudmiljön är viktigare än man kan tro

| |

Ljudmiljön är viktigt för välbefinnande och framför allt i lokaler där många vistas. Ett bra sätt att se till att ljudmiljön är bra är att göra akustikmätningar. För dig som har lokaler i södra Sverige går det bra att hitta akustikmätningar i Skåne. En dålig ljudmiljö kan avgöra om exempelvis kunder stannar kvar i en lokal. Dålig ljudmiljö kan stressa och lokalen upplevs som stökig. Personer som har någon slags besvär med hörsel är ofta mer känsliga och man ska tänka på att tillgänglighet är viktigt. Ett konstant buller är också energikrävande och gör att anställda kanske presterar sämre.

 

 

Du som arbetsgivare har ett ansvar

 

Som arbetsgivare har du ett ansvar för arbetsmiljön och om det är bullrigt kan Arbetsmiljöverket be dig åtgärda det. Akustikmätningar gör att du får en bra överblick över ljudnivån och hur ljudet transporteras i rummet. De som jobbar i öppna kontorslokaler vet hur det är när man kan höra varje steg andra tar. Det kan nästan låta som travhästar travar fram i lokalen. Det finns enkla knep och experter kan hjälpa dig att hitta de mest effektiva sätten att få ner ljudnivån. För givetvis ska inte personalen behöva vandra runt i sockiplast.

 

Kontakta en specialist på akustikmätningar

 

När du bestämt dig för att kontrollera så ljudnivåerna är som det ska så kontaktar du en specialist på akustikmätning. De flesta kan även hjälpa till med annat än bara ljudmätningar utan det kan röra sig om exempelvis vibrationsmätningar, rumsklimat eller ventilation. På så sätt kan du få en genomgång av hela lokalens mående och faktiskt en effektivare personalstyrka. Det kan också vara ljud som kommer utifrån vilket inte är ovanligt om lokalen ligger nära en trafikerad väg eller har tåg som passerar utanför. Varje irritationsmoment skapar sämre förutsättningar för dina medarbetare att göra ett bra jobb. Tänk långsiktigt och smart!

 

Previous

En livsviktig service

Återbruk viktig del av hållbart samhälle

Next